Fashion

๐‡๐ž๐ซ๐ž ๐€๐ซ๐ž ๐Ÿ“ ๐Ž๐Ÿ ๐“๐ก๐ž ๐Œ๐จ๐ฌ๐ญ ๐”๐ง๐œ๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐’๐ง๐ž๐š๐ค๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ž๐Ÿ ๐€๐ฅ๐ฅ ๐“๐ข๐ฆ๐ž๐ฌ

Sneakers are a perfect combination of comfort and style. In the present day world it is not just jeans or joggers that people are pairing these sneakers with but outfits like dresses and bridal lehengas are also being paired up

Fashion

๐Ÿ“ ๐–๐š๐ฒ๐ฌ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ž๐ฅ๐ ๐ƒ๐ฎ๐ฉ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐…๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง

Don’t throw away your old dupatta just yet. You can do so much with it. If you are looking for outfit inspirations for this festive season, we have some ideas for you, that you might be interested in trying out.

GT Fashion